Phân phối bột thạch cao nội địa TN Canxi Sunphat Hemihydrat

20.000 

Cấu tạo chung:

  • Công thức hóa học: CaSO4.0,5H20
  • Chỉ số độ trắng: 87,7 (ASTM E313-00)
  • Hàm lượng CaSO4: 93,3% (ASTM C 471-01)
  • Độ ẩm: 0,3% (ASTM C 472-09)
  • Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,08mm): 4,8% (ASTM C 472-09)
  • Cường độ chịu nén gãy: 4,5 Mpa (ASTM C 472-09)
  • Cường độ chịu nén: 7,07 Mpa (ASTM C 348-08)
  • Lượng nước tiêu chuẩn: 77%
Danh mục: