Bột thạch cao Swan hàng Việt Nam ứng dụng làm phấn viết

20.000 

  • Công thức hóa học: CaSO4.0,5H20
  • Chỉ số độ trắng: 90,7
  • Hàm lượng CaSO4: 91,3%
  • Độ ẩm: 0,5%
  • Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,05mm): 5,1%.
  • Lượng nước tiêu chuẩn: 67%
  • Thời gian bắt đầu đông kết: từ 2phút 30” đến 3phút 00”
  • Thời gian kết thúc đông kết: từ 14phút 30” đến 15phút 30”
Danh mục: