Bột thạch cao Lào Villaco dùng đổ khuôn tượng phào chỉ

20.000 

Đặc tính kỹ thuật của bột thạch cao Lào:

Tính chất Bột thạch cao Lào Vilaco
Công thức hóa học CASO4.0,5H2O
Tỷ lệ trộn nước 64 – 70%
Thời gian làm việc  8-14 phút
Thời gian đông bề mặt 18-24 phút
Cường độ chịu nén 7,6 – 9 Mpa
Độ bền uốn 2,8 – 3,5 Mpa
Độ mịn: 0.15 – 0.2 mm <= 8%
Vùng thể tích trên gam của bột 600 – 680g/l
Đóng bao  22,7kg/bao
Khả năng cung ứng 500 tấn/tháng
Thời gian cấp hàng 7 – 10 ngày
Danh mục: