Thi công trần thạch cao

Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 07:59

Thi công trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội

Đăng bởi  Super User Đánh giá bài viết này
(0 votes)

Ngày 30/12 21014, đội thợ công ty Vietnamarch tiến hành thi công trần thạch cao nhà 12 Khu L1, Ngõ 90, Nguyễn Tuân, Hà Nội

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-01

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 01

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-02

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 02

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-03

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 03

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-04

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 04

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-05

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 05

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-06

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 06

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-07

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 07

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-08

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 08

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-09

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 09

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-10

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 10

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-11

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 11

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-12

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 12

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-13

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 13

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-14

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 14

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-15

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 15

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-16

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 16

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-17

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 17

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-18

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 18

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-19

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 19

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-20

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 20

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-21

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 21

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-22

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 22

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-23

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 23

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-24

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 24

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-25

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 25

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-30

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 26

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-31

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 27

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-32

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 28

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-33

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 29

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-34

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 30

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-35

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 31

thi-cong-tran-thach-cao-nha-12-khu-l1-ngo-90-dnguyen-tuan-ha-noi-36

Trần thạch cao nhà 12, Khu L1 Ngõ 90 Đ.Nguyễn Tuân, Hà Nội 32

Read 642 times

Quảng Cáo

Chuyên Thiết kế và Thi công NHÀ THỜ HỌ đẹp chuẩn phong thủy.

Nhà thờ họ