Thi công trần thạch cao

Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 07:57

Trần thạch cao nhà anh Hiếu KĐT Đại Thanh - Tầng 4

Đăng bởi  Super User Đánh giá bài viết này
(0 votes)

Ngày 19/01/2015, đội thợ chúng tôi tiếp tục thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu, KĐT Đại Thanh, Hà Nội

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-401

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 01

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-402

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 02

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-403

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 03

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-404

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 04

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-405

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 05

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-406

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 06

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-407

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 07

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-408

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 08

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-409

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 09

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-410

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 10

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-411

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 11

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-412

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 12

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-413

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 13

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-414

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 14

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-415

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 15

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-416

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 16

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-417

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 17

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-418

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 18

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-419

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 19

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-420

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 20

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-421

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 21

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-422

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 22

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-423

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 23

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-424

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 24

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-425

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 25

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-426

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 26

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-427

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 27

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-428

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 28

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-429

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 29

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-430

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 30

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-431

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 31

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-432

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 32

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-433

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 33

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-434

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 34

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-435

Thi công trần thạch cao tầng 4 nhà anh Hiếu - KĐT Đại Thanh 35

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-436

Tran thach cao 36

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-437

Tran thach cao 37

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-438

Tran thach cao 38

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-439

Tran thach cao 39

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-440

Tran thach cao 40

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-441

Tran thach cao 41

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-442

Tran thach cao 42

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-443

Tran thach cao 43

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-444

Tran thach cao 44

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-445

Tran thach cao 45

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-446

Tran thach cao 46

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-447

Tran thach cao 47

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-448

Tran thach cao 48

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-449

Tran thach cao 49

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-450

Tran thach cao 50

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-451

Tran thach cao 51

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-452

Tran thach cao 52

tran-thach-cao-nha-anh-hieu-kdt-dai-thanh-tang-453

Tran thach cao 53

Read 804 times

Quảng Cáo

Chuyên Thiết kế và Thi công NHÀ THỜ HỌ đẹp chuẩn phong thủy.

Nhà thờ họ